Mapa strony

WILCZKOWO – WSZYSCY RAZEM

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców zarówno starszych jak i młodszych, a także przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu „WILCZKOWO – WSZYSCY RAZEM” polegał na wykonaniu prac związanych z zagospodarowaniem placu wiejskiego poprzez zasadzenie drzewek i krzewów ozdobnych, wzmocnienie brzegów wokół oczka wodnego i ułożenie mat.
Zrealizowany projekt składał się z kilku elementów:
1. przeprowadzono akcje promocyjną projektu, która przyczyniła się do zwiększenia liczby osób chętnych do udziału w realizacji projektu – ogłoszenia,
2. przeprowadzono akcję zasadzenia drzew i krzewów,
3. przeprowadzono prace polegające na wzmocnieniu brzegów oczka wodnego,
4. podsumowano realizację projektu na placu podczas „Święta Pieczonego Ziemniaka”

Rezultaty projektu

Rezultaty jakie płyną z realizacji naszego projektu to:

  • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci nowych drzew i krzewów,
  • stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji,
  • wzrost estetyki wokół oczka wodnego,
  • wzrost liczby korzystających z placu,
  • zintegrowanie mieszkańców do wspólnego działania,
  • pogłębienie solidarności lokalnej społeczności w działaniu na rzecz wspólnego dobra

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu są wszyscy mieszkańcy wsi Wilczkowo od najmłodszego do najstarszego oraz mieszkańcy pozostałych okolicznych miejscowości, turyści odwiedzający naszą gminę, rodziny i goście naszych mieszkańców.
Odbiorcami są również organizacje pozarządowe, stowarzyszenia chcące korzystać z placu realizując swoje przedsięwzięcia, placówki oświatowe oraz lokalny samorząd.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Lubomino
Stowarzyszenie „NASZE MARZENIA”
Ochotnicy z Wilczkowa