Mapa strony

Nie wiesz co robić? Sprawdź ABC

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zaktywizowanie lokalnej społeczności, podniesienie jej świadomości w tematyce pierwszej pomocy i wspieranie postaw obywatelskich, których przejawem jest chęć niesienia pomocy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu przeprowadzono cykl szkoleń i wykładów połączonych z pokazami w tematyce pierwszej pomocy. W ramach ww. działań uczestnicy szkoleń zostali wprowadzeni w zagadnienia pierwszej pomocy i zdobyli wiedzę z tego zakresu.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest przeszkolenie mieszkańców z zasad udzielania pierwszej pomocy. Zaangażowanie członków lokalnej społeczności w realizację zadań i celów projektu, jak również wzmocnienie współpracy, solidarności lokalnej. Ponadto stworzono możliwości wspólnego uczenia się, spędzania czasu, rozwoju osobistego w społeczności. Dodatkowym rezultatem dla organizacji realizującej projekt jest zdobycie doświadczenia w działaniu na rzecz lokalnej społeczności.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu byli mieszkańcy sołectwa oraz miejscowości Sulnówko oraz uczniowie jednej ze szkół na terenie Świecia.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami realizacji projektu: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”, Gmina Świecie i Sołectwo Sulnówko.