Mapa strony

Wieś z przyszłością

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Poprawa wizerunku wsi poprzez wspólne działania mieszkańców oraz praca na rzecz dobra wspólnego. Dodatkowo podkreślono walory edukacyjne i turystyczne miejscowości dzięki powstałej ścieżce tematycznej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W pierwszym etapie mieszkańcy współpracowali przy porządkowaniu skweru sołeckiego w Korzeńsku. Oprócz tego na wsi powstała ścieżka tematyczna, dzięki której mieszkańcy oraz przybywający do Korzeńska goście mogą poznać historię naszej miejscowości (tablice wykonał lokalny stolarz, opisy powstały przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej). W trakcie wakacji przeprowadzono cykl warsztatów plastycznych, podczas których najmłodsi wykonywali prace, które następnie umieszczono w kalendarzu dla mieszkańców na 2017 r. Wśród uczestników warsztatów ogłoszony został również konkurs, w którym nagrodami były gry i zabawy związane z tematyką Doliny Baryczy (dzięki nim dzieci mogły jeszcze lepiej poznać region, w którym mieszkają).

Rezultaty projektu

Prowadzone działania spowodowały zwiększenie aktywności wśród młodzieży, która zdecydowanie bardziej niż dotychczas włączyła się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Oprócz tego projekt miał charakter edukacyjny (pośrednio – uczył wzajemnej pomocy, dbałości o porządek, poszanowania cudzej pracy oraz bezpośrednio – powstała ścieżka tematyczna, dzięki której zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający naszą miejscowość goście poznają historię Korzeńska).

Odbiorcy projektu

Projekt był przeznaczony dla szerokiego grona osób (od seniorów po dzieci w wieku szkolnym). Poprawił współpracę z młodzieżą, która aktywnie włączyła się w prowadzone działania. Odbiorcy projektu to przede wszystkim mieszkańcy Korzeńska, jak i okolicznych wsi (zarówno starsi, jak i najmłodsi). Powstała ścieżka tematyczna będzie atrakcją turystyczną dla odwiedzających Korzeńsko gości.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Miejski w Żmigrodzie, OSP Korzeńsko, Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, Świetlica Wiejska w Korzeńsku, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej, Klub Sportowy, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku, ANLAS Andrzej Goliński, Zespół taneczny WM, lokalni stolarze, artyści, muzycy