Mapa strony

Wiem jak ratować

Logotyp Funduszu Lokalnego „Ramża”

Cel projektu

Głównym celem projektu było wyposażenie uczniów w umiejętności ratowania najwyższego dobra jakim jest ludzkie życie, poprzez udział dzieci w innowacyjnych warsztatach z pierwszej pomocy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu „Wiem jak Ratować” przeprowadzono warsztaty z pięcioma grupami dzieci. Podczas zajęć uczniowie odgrywali scenki dotyczące wzywania służb ratunkowych, uczyli się jakie informacje należy przekazać wzywając pomoc. Dzieci ćwiczyły również resuscytację krążeniowo-oddechową, najpierw na pluszowych misiach następnie na fantomach wyposażonych w system QCPR, dzięki któremu rezultaty RKO są widoczne na tablecie. Uczestnicy biorący udział w projekcie mogli nauczyć się jak mierzy się ciśnienie oraz dowiedzieć się dlaczego fast foody są niekorzystne dla zdrowia. Uczniowie poznali wyposażenie torby ratowniczej PSP R1, zapoznali się ze sprzętem, który służy do ratowania ludzkiego życia. Dzieci dowiedziały się co to AED i jak go używać dzięki dostarczonemu przez fundację egzemplarzowi treningowemu.

Rezultaty projektu

Rezultaty twarde:

  • zorganizowanie 5 warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonanie 162 odznak dla uczestników projektu będących pamiątką z zajęć oraz elementem promującym projekt.

Rezultaty miękkie:

  • 162 dzieci wie jak udzielić pierwszej pomocy,
  • pozostali mieszkańcy mogą kiedyś potrzebować pomocy i możliwe, że udzieli jej któryś ze 162 przeszkolonych uczniów,
  • uczestnicy projektu wiedzą w jaki sposób wezwać służby ratunkowe,
  • zapoznanie się ze sprzętem i oswojenie się z nim

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu „Wiem jak Ratować” byli uczniowie klas III i IV ze szkół podstawowych w gminach Gaszowice i Jejkowice oraz nauczyciele, którzy w tym czasie towarzyszyli im w warsztatach. Warsztaty cieszyły się takim zainteresowaniem, że wzięło w nich udział zamiast planowanych 100 dzieci – 162 osoby.