Mapa strony

Wiejski Klub Florian

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Celem jest utworzenie bazy do realizacji zamierzeń projektowych. WIEJSKI KLUB FLORIAN ma na celu aktywizację społeczności, stworzenie miejsca spotkań dla wszystkich mieszkańców naszej wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania, które zostały przeprowadzone w ramach realizacji projektu:

 • oczyszczenie pomieszczenia ze śmieci, drewna, miału;
 • usunięcie starego tynku, ubytków w murze, zamurowaniu okienek podsufitowych;
 • wyklejanie siatką sufitu półokrągłego, segmentowanego;
 • otynkowanie ścian;
 • wykucie otworów okiennych/wstawienie darowanych okien;
 • osadzenie darowanych drzwi wejściowych;
 • założenie instalacji elektrycznej;
 • zakup sprzętu i materiałów;
 • adaptacja pomieszczenia;
 • zajęcia sportowe w oparciu o posiadany sprzęt;
 • zajęcia plastyczne dla dzieci;
 • organizacja zajęć gimnastycznych;
 • podsumowanie projektu.

Zajęcia dla dzieci Jabłonowa cieszyły się zainteresowaniem. Wykorzystano na nich zakupione w ramach projektu artykuły papiernicze.

Rezultaty projektu

W rezultacie projektu:

 • zorganizowaliśmy 3 turnieje tenisa stołowego o nagrodę Floriana;
 • zorganizowaliśmy rozgrywki w „piłkarzyki”;
 • odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci;
 • KDP zorganizuje wieczór kawowo-ciastkarski dla pań z Jabłonowa;
 • „WKF” odbyły się zebrania zarządu OSP Jabłonów;
 • przeprowadzono szkolenie z zakresu prac budowlanych (BHP dla wolontariuszy z MDP OSP Jabłonów pracujących przy remoncie)'
 • KDP OSP Jabłonów zorganizowała spotkanie „DAMSKI WIECZÓR”- plotkarsko-konsumpcyjny.

Odbiorcy projektu

uczestnikami projektu będzie młodzież,dorośli (ok 40 osób) oraz seniorzy mieszkańcy wsi działających w mniej lub bardziej sformalizowanych grupach, a także osoby spoza wsi oraz każdy chętny do pracy,który
będzie włączany do wspólnoty adaptującej pomieszczenia.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami którzy wspierali nas przy realizacji projektu są: ksiądz proboszcz, sołtys wsi, Urząd Gminy Brzeźnica, lokalne przedsiębiorstwa, tj. firma ZACHGÓR, ANTERS, PHU DEMAL.