Mapa strony

Wiejska Akademia Zdrowia i Aktywności

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Celem projektu była promocja zdrowego stylu życia oraz poznanie atrakcji turystycznych najbliższej okolicy przez różne formy aktywności ruchowej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Poprzez różne formy aktywności ruchowej (gimnastykę, zumbę, piesze wycieczki, rowery i kajaki) zachęcaliśmy dzieci, rodziców i dziadków do poznawania atrakcji miejsca, w jakim mieszkają. Przeprowadziliśmy dwa spotkania. Pierwsze ze specjalistą rehabilitacji ruchowej, który dał kilka ważnych wskazówek jak zapobiegać chorobom narządów ruchu i jak sobie z nimi radzić. Drugim tematem była właściwa dieta, dobór produktów żywieniowych i zwrócenie uwagi na to, co jemy. Spotkania były bardzo interesujące i uczestnicy zwrócili uwagę, że są one bardzo ważne i warte kontynuowania. W spotkaniach brały udział całe rodziny.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest poprawa kondycji mieszkańców oraz poznanie okolicy, w której mieszkają. Po zakończeniu projektu mieszkańcy dalej spotykają się i wspólnie ćwiczą.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Jabłonka, Wikno, Natać Wielka i Natać Mała. Do udziału zaprosiliśmy całe rodziny. Do zajęć dołączyli się również turyści odpoczywający na naszym terenie. W sumie w zajęciach uczestniczyło 100 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem projektu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, który użycza nam sali do prowadzenia zajęć, a ksiądz w Kościele oraz Sołtysi wsi zachęcali mieszkańców do udziału w ćwiczeniach, wycieczkach i spotkaniach.