Mapa strony

Widowisko teatralne w roku H. Sienkiewicza – „Komedia z pomyłek”

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Upamiętnienie H. Sienkiewicza jako wielkiego pisarza, rozwój teatralnych zainteresowań, obycie ze sceną oraz integracja społeczności lokalnej i animacja życia kulturalnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na:

  1. Napisaniu autorskiego scenariusza na podstawie noweli „Komedia z pomyłek” oraz „Listów z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza.
  2. Organizacji warsztatów teatralnych prowadzonych przez instruktora.
  3. Przygotowaniu spektaklu teatralnego.
  4. Przygotowaniu promocji przedsięwzięcia.
  5. Przygotowaniu scenografii, kostiumów.
  6. Przygotowaniu występów przed publicznością.

Rezultaty projektu

  • warsztaty teatralne dla 18 osób;
  • 1 autorski scenariusz;
  • przygotowanie 1 spektaklu;
  • spektakl zostanie wystawiony 5 razy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są członkowie Amatorskiej Grupy Teatralnej (18 zdeklarowanych osób) oraz dodatkowe 3 osoby, które zgłosiły gotowość udziału w projekcie. Odbiorcami przygotowanej w ramach projektu sztuki teatralnej byli mieszkańcy miasta i gminy Stoczek Łukowski – ok. 500 osób.