Mapa strony

Wianek dla Wszystkich

Logotyp Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”

Cel projektu

Zaangażowanie mieszkańców do wspólnego zadbania o świetlicę – naszego miejsca wspólnych spotkań.

Wyremontowanie i doposażenie świetlicy, w której prowadzone będą działania integracyjne i edukacyjne.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wyremontowanie altany, zakup wyposażenia (meble kuchenne, stoły, itp.) oraz aranżacja wnętrza w oryginalny sposób. Organizacja regularnych imprez, festynów, spotkań, ale także nabywanie doświadczenia w realizacji działań. Dzięki realizacji projektu społeczność lokalna miała okazję do nawiązania znajomości. Wspólnie zorganizowano festyn oraz zabawy Andrzejkowe czy Mikołajowe, podczas których zaangażowało się około 30 osób.

Rezultaty projektu

1. Wzmocniła się współpraca i solidarność lokalnej społeczności

2. Stworzono nowe, atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu i rekreacji

3. Wsparcie atrakcyjności miejscowości i regionu dla mieszkańców i turystów, stworzenie atrakcji turystycznych

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Orzechowa

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Stare Juchy jako podmiot użyczający świetlicę we wsi Orzechowo na cele realizacji projektu oraz wsparcie merytoryczne i formalne od Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA