Mapa strony

Weź nie pytaj, weź przeczytaj

Logotyp Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”

Cel projektu

Celem głównym projektu był wzrost zaangażowania mieszkańców Bierwiec w życie wsi, wzajemna integracja i współdziałanie w realizacji zadań związanych ze wspólnym czytaniem. Poprzez wspólne czytanie, tworzenie inscenizacji teatralnych zaczęła się przygoda z książką – odkryliśmy magię czytania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • Spotkanie integracyjne przy grillu
 • Promocja projektu w środowisku lokalnym
 • Otwarcie biblioteczki w plenerze dla mieszkańców (wymiana książek)
 • Konkurs na projekt okładki ulubionej książki
 • Konkurs na plakat ,,Mój ulubiony bohater z bajki”
 • Warsztaty dla uczniów (plastyczne, artystyczne, czytelniczo-językowe)
 • Noc biblioteczna (wspólne czytanie, gra biblioteczna w szkole,,W Pacanowie kozy kują…”)
 • Piknik w plenerze ,,Poczytaj mi Babciu”
 • Wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (Bajkowy Świat, Kraina Soria Moria, spektakl w Małym Teatrze)
 • Czytelnicza przerwa w szkole
 • Festiwal czytelniczy (przebieramy się w bohaterów książek, pieczemy ciasta inspirowane tytułami książek, przygotowujemy plakaty promujące czytelnictwo, questing)
 • Wieczór czytelniczy „Weź nie pytaj, weź poczytaj”

Rezultaty projektu

 1. Poprzez akcje propagowania nawyków czytelniczych nastąpiło zintegrowanie mieszkańców Bierwiec
 2. Nawiązała się współpraca ze środowiskiem w zakresie promocji książek
 3. Nastąpił wzrost czytelnictwa w Bierwcach
 4. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Pacanowa
 5. Uczestnicy świetnie się bawili podczas Nocy bibliotecznej, Festiwalu, Wieczoru czytelniczego
 6. Uczniowie wykonali 30 kukiełek i 20 plakatów, przygotowali spektakl kukiełkowy, stworzyli 10 publikacji. Na długiej przerwie szkolnej wspólnie czytano wybrane fragmenty bajek.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu byli mieszkańcy Bierwiec i okolic oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach – 130 uczniów. Łącznie odbiorcami projektu była grupa około 400 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Urząd Gminy w Jedlińsku
Cezary Komorowski Zakład Usług Budowlanych
Zyg-Zak Marcin Makulski
Parafia Bierwce
Lustro biblioteki