Mapa strony

Wesołe zabawy

Logo Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Cel projektu

Głównym celem projektu było zapewnienie rozrywki dla mieszkańców wraz z zaprezentowaniem w sposób ciekawy sprzętu strażackiego i działań strażaków.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu prowadziliśmy następujące działania:

  • rozstawienie sprzętu i opisów oraz przygotowanie mundurów i hełmów dla uczestników,
  • przeprowadzenie różnorodnych konkurencji dla uczestników, które cieszyły się szerokim zainteresowaniem
  • organizacja zabawy w pianie,
  • zabawy z użyciem węży i prądownic

Rezultaty projektu

W czasie trwania projektu udało się zakupić:
Roll-up, Cukierki krówki-30 kg, sprzęt strażacki niezbędny do przeprowadzania gier i zabaw, środek pianotwórczy do zabawy w pianie, 15 koszulek dla  organizatorów.

Dodatkowo, zaangażowaliśmy w sumie ponad 500 osób do naszych wspólnych zabaw. Prowadziliśmy działania dla dzieci funkcjonariuszy ze służby więziennej na Wrzosowisku w Okonku. Poprawiliśmy nastrój i podnieśliśmy poziom cukru uczestnikom. Zyskaliśmy też nowych członków w naszej straży

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczestnicy: OCK w Okonku, Dnia Dziecka w Lotyniu, zabawy Pirat w Okonku, 2 spotkania w Owadogigancie w Lubnicy, festynu w Lubnicy, Lubniczce, Omólnej, Wojnowie, Węgorzewie, podczas dożynek parafialno-gminnych w Lotyniu oraz uczestnicy spotkania na Wszosowisku w Okonku.