Mapa strony

Wejść na drzewo i… poznać swoją historię

Logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Cel projektu

Celem projektu była budowa szacunku do własnej historii poprzez aktywizację lokalnej społeczności skonsolidowanej wokół wspólnego pomysłu – tworzenia drzewa genealogicznego własnej rodziny.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wykorzystując wiedzę, doświadczenie, posiadane archiwa fotograficzne starszych mieszkańców Orli oraz potencjał i kreatywność dzieci, młodzieży i ich rodziców powstało 16 drzew genealogicznych. Przeprowadziliśmy warsztaty archiwizacyjne, poznaliśmy programy genealogiczne, a w jednym z nich stworzyliśmy swoje drzewo. Odwiedziliśmy archiwum parafialne, pozyskując niezbędne nam informacje. Uczestnicy projektu wspólnie z rodzicami, dziadkami pozyskali informacje, zdjęcia i dokumenty do swoich drzew. Materiały poddaliśmy procesowi cyfryzacji i wprowadziliśmy do programu genealogicznego. Na warsztatach plastycznych uczestnicy wykonali swoje drzewa w formie plakatów lub instalacji przestrzennych.

Rezultaty projektu

Powstało 16 drzew w formie cyfrowej i papierowej. Przybliżyliśmy dorobek kulturowy i spuściznę dawnych mieszkańców Orli. Zwiększyliśmy aktywność i zaangażowanie środowiska lokalnego. Udział w projekcie wzmocnił świadomość społeczną o posiadanych zasobach mówiących o historii lokalnej, zachęcił do szerszych poszukiwań. Dowartościował i uaktywnił seniorów. Uczestnicy projektu wzajemnie się uzupełniali i uczyli od siebie. Zebrany materiał fotograficzny wzbogacił zbiory CATL Fundacji EDM w Orli.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 16 gimnazjalistów z terenu gminy Orla. Drugą grupę odbiorców stanowili ich rodzice i dziadkowie. Dużą grupę odbiorców stanowili mieszkańcy gminy, którzy uczestniczyli w podsumowaniu projektu i oglądali prezentowane drzewa w Bibliotece Publicznej w Orli. Szacujemy, że efekty naszej pracy obejrzało około 200 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Parafia Prawosławna w Orli, Zespół Szkół w Orli, Gminna Biblioteka Publiczna w Orli, mieszkańcy gminy pracujący społecznie na rzecz Fundacji.