Mapa strony

Wejdź do teatru 6

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Głównym celem warsztatów teatralno-wokalnych był rozwój pasji i zainteresowań, zwłaszcza artystycznych, u dzieci i młodzieży. Spektakle sprawiły, że mieszkańców Tłuszcza doceniono na szerszą skalę.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt opierał się na warsztatach teatralno-wokalnych dla dzieci i młodzieży. Była to świetna propozycja jako zajęcia pozalekcyjne, twórczy i rozwojowy sposób spędzenia wolnego czasu. Podczas warsztatów uczestnicy ćwiczyli m.in. dykcję, oddech, koncentrację, emisję głosu, a także wokal przy akompaniamencie pianina. Następnie wyłoniona grupa młodzieży wspólnie przygotowała spektakl teatralny – bajkę „Koronki i Kordonki” skierowaną do młodszej widowni. Po premierze w Tłuszczu wystawiliśmy ją także w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie. Ponadto pojechaliśmy z naszą sztuką „Oświadczyny” do DK w Warszawie. Publiczność miała okazję nie tylko obejrzeć teatralną adaptację dzieła A. Czechowa i przy tym dobrze się bawić, ale także podziwiać kunszt aktorski utalentowanych mieszkańców Tłuszcza.

Rezultaty projektu

Dzięki warsztatom teatralno-wokalnym dla dzieci i młodzieży rozwinęli oni swoje pasje i zainteresowania. Zajęcia te były twórczym i rozwojowym sposobem spędzenia czasu. Wspólne działanie przy przygotowaniu spektaklu, zainicjowane dzięki projektowi, sprawiło, że mieszkańcy się poznali, zintegrowali. Wypromowaliśmy także zdolnych mieszkańców Tłuszcza wystawiając nasze przedstawienia w Radzyminie i Warszawie. Nastąpił rozwój amatorskiego ruchu teatralnego, co już owocuje kolejnymi działaniami.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli głównie mieszkańcy gmin Tłuszcz i Klembów, w szczególności dzieci i młodzież. Wzięli oni udział w warsztatach teatralno-wokalnych. Grupa w Klembowie liczyła 8 osób, w Tłuszczu – 5 osób. Wystawiliśmy trzy przedstawienia, w których łącznie wzięło udział 7 aktorów. Kolejną grupą odbiorców byli widzowie spektakli, obejrzało je łącznie około 200 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Współpracowaliśmy zwłaszcza z Domami Kultury, gdzie występowaliśmy. Ważnym partnerem było też gimnazjum w Tłuszczu, gdzie odbywały się próby. Ponadto współpracowaliśmy z samorządem, lokalnymi instytucjami w zakresie promocji projektu. Wspierały nas też lokalne firmy czy portale internetowe. Artykuły i relacje z projektu pojawiły się w lokalnej prasie i radiu.