Mapa strony

Wędkarskie ABC

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności mieszkańców do życia w społeczności i wspólnego działania na rzecz ich samych oraz wskazanie młodszym mieszkańcom integracji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zawiązaliśmy więź, którą nazywamy integracją, a polegała ona na współpracy przy budowie obiektu. Wiata służy nam do wspólnych spotkań i spędzania wolnego czasu. Spotkania, które odbyły się w czasie realizacji projektu, w trakcie których wybieraliśmy odpowiedni projekt przy którym wykorzystaliśmy nasze umiejętności. Napotkane problemy, wspólne ich omawianie w grupie pozwoliło na wypracowanie rozwiązań, co nas zintegrowało i pokazało, że wspólnie możemy wiele zdziałać.

Rezultaty projektu

Rezultatem, który osiągnęliśmy było wybudowanie wiaty drewnianej zadaszonej o rozmiarach 4 x 4 m, usadowionej na podłożu utwardzonym. Obiekt już nam posłużył i będzie służył jako miejsce pogadanek z dziećmi na tematy związane z wędkowaniem oraz miejsce spotkań mieszkańców. Rozwinęliśmy wiedzę i umiejętność, nabyliśmy nowe zainteresowania poprzez spotkania edukacyjne. Przeprowadziliśmy zawody wędkarskie dla najmłodszych wraz z opiekunami. Zwiększyliśmy aktywność mieszkańców poprzez udział w pracach.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy, zarówno starsi jak i najmłodsi, bez wskazania na szczególną grupę. Mieszkańcy potrzebowali bodźca zewnętrznego do aktywizacji społecznej.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem był samorząd Gmina Ruja, której Wójt wyraził zgodę na lokalizacje wiaty na działce gminnej. Przedsiębiorcy, którzy dostarczyli materiał na podbudowę, Usługi Rolne Chruściel Edyta oraz Gospodarstwo Rolne Henryk Gawron.