Mapa strony

Czy warto być dawcą? Problemy współczesnej transplantologii

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Podniesienie świadomości mieszkańców powiatu świeckiego w obszarze transplantologii.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowano konferencję medyczną pod patronatem Starosty Powiatu, skierowaną do młodzieży oraz burmistrzów i wójtów. Głównym prelegentem był wojewódzki konsultant ds. transplantologii. Ideę transplantologii promowano również podczas dwóch biegów, a także w trakcie Festiwalu Smaku w Grucznie. Ogłoszono i przeprowadzono dwa konkursy plastyczne. Z nadesłanych prac zorganizowano dwie wystawy plastyczne.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu był wzrost świadomości ok. 1200 osób na temat transplantologii, a także podpisanie przez ok. 50 osób oświadczeń woli. Poza namacalnym efektem związanym z podpisaniem oświadczeń woli, zwiększona została świadomość, szczególnie młodych ludzi, dotycząca przeszczepiania narządów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy Powiatu Świeckiego, w szczególności młodzież. Konkurs na prace plastyczne skierowany został do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W jednym z biegów uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. W konferencji wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także samorządowcy.

Partnerzy w realizacji projektu

Starostwo Powiatowe w Świeciu, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, Centrum Kultury Zamek w Nowem, Nowy Szpital w Świeciu, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Grucznie, Agroturystyka u Mennonity w Chrystkowie, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego