Mapa strony

Warsztaty wokalno-studyjne – Nagranie Płyty CD z Kolędami i Pastorałkami

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Głównym celem projektu było umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju wokalnego, dzielenia się pasją, oswajania ze sceną estradową oraz przede wszystkim umożliwienie wzięcia udziału w profesjonalnym nagraniu płyty.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty wokalno-studyjne.
Pierwsza część to zajęcia wokalne, gdzie uczestnicy mieli okazję pracować nad ogólnym rozwojem warsztatu wokalnego poprzez ćwiczenia emisji głosu, dykcji, interpretacji tekstu oraz śpiewu w wielogłosie. Wtedy też uczestnicy pracowali nad przygotowaniem dziesięciu kolęd.
Druga część warsztatów to zajęcia w studiu nagrań, podczas których młodzi artyści zarejestrowali przygotowane wcześniej kolędy. Owocem projektu stała się świąteczna płyta „Nadchodzi Kolęda”, która została rozdana mieszkańcom powiatu tomaszowskiego, którzy uczestniczyli w koncercie plenerowym zorganizowanym przy okazji Spotkania Opłatkowego na Rynku w Tomaszowie Lubelskim.

Rezultaty projektu

Warsztaty stworzyły możliwość rozwoju muzycznego, obycia w warunkach studia nagraniowego, dzielenia się pasją. Koncert plenerowy umożliwił oswojenie ze sceną estradową, a zdobyte doświadczenia stały się inspiracją do dalszego rozwoju.
Rezultatem końcowym projektu jest płyta świąteczna „Nadchodzi Kolęda” (1000 szt.)
Stowarzyszenie realizujące projekt zaistniało w społeczeństwie jako inicjator przedsięwzięć lokalnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież uzdolnione muzycznie, laureaci konkursów wokalnych, którzy wzięli czynny udział w warsztatach, a w efekcie zaśpiewali na płycie.
Dodatkowo mieszkańcy powiatu tomaszowskiego – publiczność zgromadzona podczas Spotkania Opłatkowego w Tomaszowie Lubelskim oraz wszyscy, którzy otrzymali płytę.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy naszego projektu: Centrum Muzyczne TRYTON, Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, Urząd Miasta i Gminy Lubycza Królewska, Tomaszowski Dom Kultury, Fundacja Parasol Roztocza.