Mapa strony

Warsztaty pracy twórczej: „Umieć działać – to jest sztuka!”

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Wzbudzenie w dzieciach i młodzieży, przyzwyczajonych do spędzania czasu w sposób mało aktywny, chęci kreatywnego działania poprzez naukę nawigacji i łączności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zakupiliśmy radiostacje i kompasy za pomocą których przeprowadziliśmy zajęcia z nawigacji w terenie oraz łączności. Zajęcia prowadziliśmy podczas Festiwalu 1000 Patriotów, gdzie na świeżym powietrzu dzieci i młodzież chętnie angażowała się w proponowane warsztaty i konkurencje, między innymi: wyznaczanie azymutu czy próba nawiązania łączności na różnych częstotliwościach.

Rezultaty projektu

Młodzi ludzie uczestniczący w zajęciach z orientacji i nawigacji oraz łączności pozytywnie wyrażali się na ich temat, chętnie też brali udział w innych zadaniach towarzyszących Festiwalowi i pozostają w kontakcie z naszym Stowarzyszeniem. Deklarują chęć w kolejnych inicjatywach nie tylko jako uczestnicy – oferują również swoją pomoc przy organizacji dalszych przedsięwzięć, co uważamy za duży sukces naszych działań.

Odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież – uczestnicy Festiwalu 1000 Partiotów, wraz z rodzicami i znajomymi. Odbiorcami zajęć realizowanych w ramach projektu byli nie tylko mieszkańcy Mrągowa, lecz również przyjezdni – goście zaproszeni na Festiwal oraz turyści, przebywający w tym czasie w Mrągowie.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Miejski w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, Lok Mrągowo, Stowarzyszenie FIA