Mapa strony

Warsztaty muzyki Gospel dla każdego

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Cel projektu

Celem projektu było kształcenie poprawnej emisji głosu, wrażliwości i świadomości muzycznej, w tym nauka harmonii muzycznej, kształcenia słuchu, rytmiki, rozwijanie artystycznych pasji uczestników.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania, które zostały zrealizowane w trakcie realizacji projektu to:

  • 36 godzin warsztatów raz w tygodniu po 3 godziny (emisja głosu, warsztaty muzyki Gospel, warsztaty muzyczne w tym: kształcenie słuchu z elementami harmonii muzycznej oraz rytmiki);
  • koncert w trakcie trwania warsztatów w Rychwałdzie (koncert Chóru Gospel Łękawica na zaproszenie podczas uroczystości 70-lecia posługi Franciszkanów w Rychwałdzie) 6 sierpnia 2016 r.;
  • koncert w trakcie trwania warsztatów w Łękawicy – 14 sierpnia 2016 r. (koncert Chóru Gospel z profesjonalnym zespołem muzycznym, nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym).

Rezultaty projektu

  • rozwój muzyczny i artystyczny uczestników warsztatów – ok. 60 osób z Gminy Łękawica oraz gmin sąsiadujących;
  • stworzenie pierwszego na naszym terenie Chóru Gospel składającego się z amatorów, która po zakończeniu projektu w dalszym ciągu spotyka się i trenuje swoje umiejętności wokalne – ok. 60 osób;
  • koncerty Gospel;
  • możliwości nauki śpiewu przez profesjonalną kadrę instruktorów i muzyków. Rezultatem jest nowa, atrakcyjna możliwość spędzenia wolnego czasu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były osoby z każdej grupy wiekowej, amatorzy i miłośnicy śpiewu. Dzięki projektowi udało się stworzyć grupę ok. 60 osób z gminy Łękawica oraz osoby chętne z całego powiatu żywieckiego. Odbiorcami projektu była także licznie zgromadzona publiczność do 400 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Żywiecka Fundacja Rozwoju, Działaj Lokalnie, Żywiec Zdrój, Gmina Łękawica, Gminny Ośrodek Kultury w Łękawicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Okrajniku, Audio Master – Grzegorz Studencki