Mapa strony

Warsztaty integracyjne wraz z zajęciami terapeutycznymi dla dzieci i rodziców

Logotyp Stowarzyszenia Warka

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja i wsparcie rodziców w procesie wychowawczym dzieci, szczególnie w przypadku dzieci wykazujących zaburzenia rozwoju (emocjonalne, fizyczne).

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu:

  • przygotowaliśmy salę do prowadzenia zajęć;
  • zakupiliśmy odpowiednie pomoce i urządzenia;
  • zamocowaliśmy zakupiony sprzęt;
  • przeprowadziliśmy warsztaty umiejętności społecznych;
  • przeprowadziliśmy zajęcia z integracji sensorycznej;
  • przeprowadziliśmy warsztaty dla rodziców;
  • zrobiliśmy zabawę integracyjną, ognisko;
  • przygotowaliśmy i przedstawiliśmy wystawę zdjęć z Działaj Lokalnie w innych miejscowościach z innymi programami;
  • zamieściliśmy banery reklamowe partnerów i organizatorów projektu.

Rezultaty projektu

Zrealizowaliśmy warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci i ich rodziców oraz zajęcia integracji sensorycznej. Zorganizowaliśmy 16 warsztatów dla dzieci z problemami emocjonalnymi, agresją, nadpobudliwością, z zaburzeniami zachowań społecznych oraz z zaniedbaniami wychowawczymi. Następnie odbyło się 16 spotkań dla dzieci i ich rodziców z deficytami rozwojowymi. Przygotowaliśmy salę do prowadzenia tych warsztatów oraz ognisko integracyjne. Stworzyliśmy grupę wsparcia rodziców.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli rodzice i dzieci z gminy Chynów oraz dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka. Skorzystali również nasi wolontariusze.

Partnerzy w realizacji projektu

Pracownia Wspierania Rozwoju MOVE Agnieszka Gut, Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Krzysztof Jabłoński, Niepubliczne Przedszkole Promyczek.