Mapa strony

Warsztaty gry na instrumentach dętych

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Nauczenie gry na instrumentach dętych 12-osobowej grupy dzieci i młodzieży, które zasilą skład Orkiestry Dętej OSP w Świekatowie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano 200 godzin warsztatów gry na instrumentach dętych dla 12-osobowej grupy (w tym zajęcia indywidualne i grupowe). Odbyły się 3 koncerty Orkiestry w nowym składzie – na Dożynkach Gminnych w Świekatowie, podczas Festiwalu Chleba w Janiej Górze oraz podczas Festiwalu Trzech Kultur organizowanym przez Inkubator Przedsiębiorczości ze Świecia. Odbyło się też spotkanie podsumowujące projekt, podczas którego młodzież otrzymała zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie oraz przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą całego projektu.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest poszerzenie składu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Świekatowie o 12 osób przeszkolonych w grze na instrumentach dętych. Kolejnym rezultatem jest pozyskanie do współpracy drugiego kapelmistrza, który po zakończonym projekcie dalej współpracuje z orkiestrą. Rezultaty w liczbach: przeprowadzono 200 godzin warsztatów, pozyskano 12 nowych członków zespołu, oraz 1 (drugiego) kapelmistrza., przygotowanie 3 koncertów oraz 1 spotkania podsumowującego projekt.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są dzieci i młodzież z Gminy Świekatowo – 12-osobowa grupa warsztatowa. Odbiorcami pośrednimi są mieszkańcy Gminy Świekatowo, uczestnicy gminnych festynów oraz uczestnicy wszystkich koncertów Młodzieżowej Orkiestry OSP w Świekatowie.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli:

  • Gmina Świekatowo (samorząd lokalny),
  • Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo,
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie.