Mapa strony

Warsztaty geocachingowe

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

Cel projektu

Głównym celem projektu było propagowanie wśród młodzieży i dorosłych aktywnego wypoczynku w terenie. Pragnęliśmy zachęcić mieszkańców do wyjścia z domu i spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt polegał na prowadzeniu systematycznych zajęć warsztatowych z wykorzystaniem umiejętności manualnych uczestników. Przedstawiliśmy możliwości budowania skrzynek (keszy). Zapoznaliśmy uczestników z obsługą GPSu i urządzeń mobilnych. Zostały przeprowadzone zajęcia związane z odczytem mapy i nawigacją w terenie za pomocą kompasu. Kurs miał formę zarówno prezentacji multimedialnej, jak i zajęć warsztatowych oraz pracy w terenie. Na zakończenie odbył się event (skrzynka typu wydarzenie), na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy projektu jak i geocacherzy z okolicznych województw. Na spotkaniu podsumowaliśmy projekt i omówiliśmy walory turystyczne Gminy Osiek. Zorganizowaliśmy je w weekend, aby goście mogli zobaczyć jak najwięcej perełek przyrodniczych naszej gminy.

Rezultaty projektu

Stworzenie GeoŚcieżki „Szlak Jezior Kociewskich”, który składa się z 40 ukrytych w terenie skrzynek.

Odbiorcy projektu

Młodzież i dorośli z Gminy Osiek, wszyscy chętni geocacherzy.

Partnerzy w realizacji projektu

Zespół Szkół Publicznych w Osieku, Publiczna Biblioteka w Osieku, Urząd Gminy w Osieku