Mapa strony

Warsztaty filmowe

Logo Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Cel projektu

Celem projektu była edukacja młodzieży Spółdzielni Uczniowskiej „Nie ma lipy” w tematyce związanej z filmem, obsługą kamery, nagrywaniem dźwięku, organizacją produkcji – przygotowywaniem do zdjęć.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania podjęte w projekcie dla zrealizowania celu, to 14 warsztatów filmowych poświęconych tej tematyce oraz nagranie jednego filmiku oraz jednego reportażu.
Tematami warsztatów było m.in.: wprowadzenie do świata filmu, omówienie gatunków filmowych, pomysłu na film, praca nad scenariuszem, organizacja produkcji, zdjęcia filmowe. Na końcowych warsztatach odbył się montaż filmu i reportażu, przygotowywanie efektów dźwiękowych, czołówki, napisów, haseł reklamowych. Zakończeniem warsztatów był mini pokaz wytworzonych w czasie zajęć „produkcji filmowej”.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu był zakup sprzętu filmowego oraz realizacja dwóch krótkich reportaży przeprowadzonych przez młodzież przy udziale opiekuna i koordynatora projektu. Warsztaty zaowocowały napisaniem projektu do Banku Zachodniego na realizację dwudniowego wyjazdu do szkoły filmowej w Łodzi, na co otrzymaliśmy dotację w wysokości 7 500,00 zł.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami była młodzież gimnazjalna oraz młodzież ze szkoły średniej.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu było Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” w Lipce oraz Urząd Gminy W Lipce.