Mapa strony

Warsztaty edukacyjno-integracyjne Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola

Logotyp Stowarzyszenia Europa i My

Cel projektu

Celem naszego projektu była edukacja, integracja oraz aktywizacja mieszkańców Odrano-Woli.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Jako pierwsze odbyły się warsztaty ekologiczne, podczas których sprzątaliśmy naszą miejscowość, a po nich integrowaliśmy się na wspólnym pikniku przy grillu. Następnie miały miejsce warsztaty o bezpieczeństwie w ruchu rowerowym na drogach, gdzie odbyła się prelekcja policji drogowej o przepisach i bezpieczeństwie na drogach w ruchu rowerowym. Następnie odbył się wspólny rajd rowerowy po naszej miejscowości. Wydarzenie to zakończyliśmy piknikiem. Jako ostatni przeprowadziliśmy wykład i ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachowania przed przyjazdem ratowników.

Rezultaty projektu

Dzięki warsztatom mieszkańcy nabyli podstawową wiedzę ekologiczną, wiedzę o bezpiecznym poruszaniu się po drogach publicznych rowerami oraz jak udzielić pierwszej pomocy potrzebującym w nagłych wypadkach przed przyjazdem ratowników medycznych. Dodatkowym efektem naszych działań było zintegrowanie części mieszkańców naszej miejscowości podczas pikników, a także ich aktywizacja przy wspólnym sprzątaniu Odrano-Woli.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu byli mieszkańcy miejscowości Odrano-Wola bez ograniczeń wiekowych, gdyż w wyżej wymienionych warsztatach we wszystkich częściach brały udział zarówno dzieci, osoby dorosłe, jak i starsi mieszkańcy, co uwieczniliśmy na naszej prezentacji filmowej.

Partnerzy w realizacji projektu

Do realizacji naszego projektu przyczynili się: Stowarzyszenie Europa i My, Policja Powiatowa w Grodzisku Mazowieckim, Grupa PWS Ratownictwo, Sołtys wsi Odrano-Wola, Parafia w Adamowiźnie.