Mapa strony

Warsztaty dźwiękowe szyte na miarę

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Celem projektu było zaznajomienie członków zespołów oraz ich obsługi technicznej z możliwościami i zasadami działania profesjonalnego scenicznego sprzętu nagłośnieniowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Pierwszym etapem naszych działań było powołanie zespołu odpowiedzialnego za opracowanie harmonogramu szkoleń, tak aby na jednych zajęciach nie było więcej niż 6 osób, Następnie przeprowadziliśmy wykład na temat rozchodzenia się fali akustycznej, sposobów wykorzystywania, zalet i usuwania problemów związanych z tym procesem. Kolejnym punktem był cykl warsztatów zapoznających muzyków i ich techników ze specyfiką poszczególnych elementów systemów nagłośnieniowych (konsolety głównej, urządzeń peryferyjnych oraz torów efektów). Warsztaty pokazały w praktyce, krok po kroku możliwości sprzętu, jego wady i zalety oraz wypracowanie optymalnego brzmienia dla poszczególnych zespołów Kluczowym elementem były koncerty po każdych warsztatach w celu sprawdzenia na żywo nabytej przez zespoły umiejętności.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu w postaci warsztatów dźwiękowych pozwoliła na rozwój twórczości scenicznej w okolicy. Członkowie zespołów potrafią współpracować z nagłośnieniowcami na różnego rodzaju amatorskich festiwalach i przeglądach twórczości muzycznej. Zespoły biorące udział w warsztatach nabyły nowe umiejętności w posługiwaniu się zaawansowanym sprzętem nagłośnieniowym oraz nabrały pewności siebie na scenie. Poznały jak wielką różnicę robi dobre nagłośnienie.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu byli muzycy działający w kilku zespołach grający głównie w garażach czy pomieszczeniach gospodarczych. Drugą grupą były tzw. ekipy techniczne wspierające na żywo ww. muzyków Niebagatelną grupą adresatów była także publiczność gustująca w muzyce rockowej. Dla nich właśnie przeprowadzono koncerty podsumowujące pracę zespołów na warsztatach.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli Stowarzyszenie Pro Musica, właściciele Pubu Chillout w Zawierciu, właściciele sali bankietowej „Stodulsko” w Niegowonicach.