Mapa strony

Warsztaty dla grupy tanecznej „Mażoretki”

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Projekt miał na celu reaktywowanie grupy Mażoretek przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Świekatowie. Odbyło się 34 godzin zajęć warsztatowych, dwa występy publiczne i spotkanie zamykające projekt.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

  • 34 godziny zajęć dla tanecznych dla 13 osobowej grupy dziewcząt;
  • kampania reklamowa projektu;
  • nabór uczestników;
  • zakup strojów dla dziewcząt (spódniczka i koszula);
  • zakup pałeczek dla mażoretek – 14 sztuk;
  • zakup 14 zestawów pomponów (13 dla uczestniczek, 1 dla prowadzącego);
  • występy razem z Orkiestrą Dętą podczas Dożynek i Festiwalu Chleba;
  • spotkanie zamykające projekt.

Rezultaty projektu

Pierwszym i najważniejszym rezultatem projektu jest stworzenie grupy Mażoretek działających przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Świekatowie. Zakupiliśmy dla dziewcząt stroje, które kolorystycznie pasują do strojów Orkiestry. Projekt spotkał się z tak dużym uznaniem, że udało nam się pozyskać fundusze na dalsze prowadzenie zajęć (do końca grudnia). Natomiast od stycznia sekcja Mażoretek ma przejść prawnie pod opiekę Orkiestry i dalej będą razem działać.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są dziewczęta z terenu gminy Świekatowo – 13 osób oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Świekatowie. Natomiast pośrednimi odbiorcami jest społeczność gminy Świekatowo – uczestnicy festynów gminnych – Dożynek oraz Festiwalu Chleba (około 1500 osób).