Mapa strony

Warsztaty artystyczne – Gogolewskie dzierganie

Cel projektu

  • Ciekawe formy spędzenia wolnego czasu
  • Integracja międzypokoleniowa
  • Promocja miejscowości
  • Zdobycie nowych umiejętności
  • Nauka pierwszej pomocy
  • Kurs kosmetyczny

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów dla lokalnej społeczności, podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności związane z robótkami ręcznymi/haftowaniem/szydełkowaniem.
Były to 4 spotkania warsztatowe zakończone dwoma ogólnodostępnymi wystawami wszystkich prac wykonanych w tym czasie. W ramach każdego warsztatu wprowadzono elementy kulturalno-naukowo-społeczne takie jak:  zwiedzanie zabytkowego kościoła i odrestaurowanego Dworku w Gogolewie, mini kurs malowania twarzy oraz Kurs Pierwszej Pomocy.

Rezultaty projektu

Dzięki temu projektowi nasze cele zostały zrealizowane. Nastąpiła integracja międzypokoleniowa. Zaangażowanie osób młodych było tak samo duże jak osób starszych. Było to ciekawe spędzenie czasu oraz promowanie działalności osób uzdolnionych artystycznie na terenie naszej gminy.

Odbiorcy projektu

Koło Gospodyń wiejskich wyszło z propozycją wspólnego spędzenia czasu osób mieszkających na terenie pobliskich wsi realizując projekt pod tytułem „Warsztaty Artystyczne Gogolewskie Dzierganie”, który skierowany został do osób w różnym wieku. Dostęp był bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.