Mapa strony

Warsztatowo, kolorowo

Logotyp Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie

Cel projektu

Celem projektu było wskazanie uczestnikom różnych możliwości zorganizowania czasu wolnego, spędzenia go z rodzicami poprzez zabawę, a także doświadczanie nowych wrażeń, rozwijanie uzdolnień oraz integracja dzieci i rodziców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbyły się:

  • Cykl warsztatów poświęconych muzyce – zajęcia z instrumentami metodą B. Strauss, melodyczno-rytmiczno-artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe.
  • Zajęcia plastyczne – malowanie, stosowanie różnych technik plastycznych
  • Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zajęcia z rodzicami – metoda W. Sherborne, M. Bogdanowicz, C. Orffa i Labana.
  • Podsumowaniem warsztatów był wspólny wyjazd do Parku Safari w Borysewie.

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi dzieci, które od września 2016 roku przyszły do przedszkola łatwiej i szybciej zaadoptowały się w nowej grupie przedszkolnej. Rodzice również zauważyli duży postęp u dzieci oraz ich łatwiejszą adaptację do nowej sytuacji. Ogromnym rezultatem są kontakty interpersonalne z rodzicami. Rodzice angażują się w życie przedszkolne, starają się pomóc w codziennej pracy, sami proponują wyjazdy z dziećmi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była społeczność tuliszkowska. Wiodącą grupą były dzieci od 3 do 7 lat( 25 )Odbiorcy mogli uczestniczyć w różnych wydarzeniach , atrakcyjnych o charakterze publicznym. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy rozwijali swoje zainteresowania, integrowali się we wspólnej pracy, zabawie, poznali nowych mieszkańców. Mieszkańcy mogli atrakcyjnie spędzić czas ze swoimi rodzicami(25).

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu było Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie, gdzie odbywały się warsztaty. Parafia Św. Wita dzięki której ogłoszono nabór na zajęcia warsztatowe. Firma Transportowa Stachurski – przejazd do Parku Safari w Borysewie. Piekarnia Konbag – dostarczane były rogale dla dzieci. Lokalne media – dzięki którym mogliśmy pochwalić się działalnością podczas wakacji.