Mapa strony

Wakacyjna podróż do świata wyobraźni

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Głównym celem projektu było wszechstronna aktywizacja dzieci i młodzieży: intelektualna i artystyczna, rozwój talentów i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przygotowany przez nas projekt polegał na zorganizowaniu ciekawych warsztatów, które nie tylko będą bawić, ale również pobudzą wyobraźnię i chęci do podejmowania nowych działań. Dzięki realizacji projektu dzieci miały możliwość stworzenia własnej postaci fikcyjnej oraz tematycznych zdjęć pod okiem profesjonalistów. Finalnie, jako rezultat przeprowadzonych zajęć, zostały zaprezentowane dwie pocztówki. Uczestnicy po odbyciu podróży do świata komiksu oraz fotografii nie tylko poznali nowe formy spędzania czasu, ale również nabyli nowe umiejętności, nauczyli się pracy w grupie oraz nawiązali nowe znajomości.

Rezultaty projektu

  • zdobycie nowych umiejętności,
  • pogłębienie wiedzy na temat komiksu oraz fotografii,
  • wzmocnienie integracji wśród dzieci i młodzieży,
  • nawiązanie nowych znajomości,
  • wykonanie pocztówek chocianowskich,
  • doświadczenie nowych form spędzania czasu,
  • współdziałanie,
  • kształcenie postaw aktywności lokalnej,

Odbiorcy projektu

Dzieci oraz młodzież.

Partnerzy w realizacji projektu

Chocianowski Ośrodek Kultury