Mapa strony

Wakacje z latawcami

Logotyp Fundacji Pokolenia

Cel projektu

Rozszerzenie oferty zajęć twórczych dla dzieci i młodzieży w gminie Sztutowo w okresie wakacji letnich 2016 r.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Naszym pomysłem na wakacyjne zajęcia dla dzieci było budowanie i wspólne puszczanie latawców. W ramach projektu odbyły się 4 warsztaty, obejmujące część teoretyczną i praktyczną. Zagadnienia teoretyczne to historia, rodzaje, budowa i możliwości zastosowania latawców oraz proste doświadczenia z zakresu fizyki. Podczas części praktycznej uczestnicy dobierali różne plany latawców, materiały, techniki ozdabiania poszycia, budując własne, niepowtarzalne latające konstrukcje. Do budowy latawców użyliśmy najnowocześniejszych materiałów – włókna szklane i węglowe, papier syntetyczny, ultracienka folia. Uczestnicy mieli okazję pokazania swoich latawców podczas finału projektu – imprezy plenerowej KITEWEEKEND z profesjonalnym pokazem ogromnych latawców, która odbyła na plażach Mierzei Wiślanej.

Rezultaty projektu

Osiągnięte zostały cele szczegółowe projektu:

  • rozbudzenie ciekawości świata uczestników;
  • poprawa umiejętności manualnych;
  • wzrost poczucia własnej wartości;
  • zaangażowanie w pracę na rzecz innych.

W ramach projektu powstało ponad 100 latawców, logo projektu, 2 wzory plakatów, prowadzona była strona internetowa. Odbyło się 25 godzin warsztatów, 2 pokazy finałowe. 50 uczestników nauczyło się konstruować latawce, z czego 5 osób poprowadziło mini-warsztaty podczas finału projektu.

Odbiorcy projektu

Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat z terenu gminy Sztutowo (łącznie 50 osób). W imprezie finałowej p.n. KITEWEEKEND udział wzięło ponad 100 osób – mieszkańcy gminy oraz turyści z powiatu nowodworskiego i sąsiednich.

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt został zrealizowany z udziałem parterów lokalnych. Pomieszczenia na zajęcia zostały użyczone przez Urząd Gminy w Sztutowie. Impreza plenerowa odbyła się na plaży. Nagłośnienia i miejsca na animacje i mini-warsztaty budowania prostych latawców użyczył jeden z barów, prowadzony przez lokalnego przedsiębiorcę. Wkład własny udało nam się pozyskać z lokalnego Banku Spółdzielczego.