Mapa strony

Wakacje w OSP Zbrosza Duża 2016

Logotyp Stowarzyszenia Warka

Cel projektu

Celem projektu był wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie serii spotkań w OSP w Zbroszy Dużej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowano serię spotkań w budynku OSP. Były to m.in: strefy kibica, podczas których mieszkańcy wspólnie oglądali piłkarskie Mistrzostwa Europy Francja 2016 oraz XXXI Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, zostało przeprowadzone szkolenie pt. „Jak zachować się w sytuacjach zagrażających życiu?” (zagrożenia pożarowe, niebezpieczny tlenek węgla) oraz cykl wakacyjnych zajęć sportowych dla dzieci.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu jest wspólna integracja biorących udział w projekcie, lepsze poznanie się między sobą.
Wzrosła aktywność i zaangażowanie w życie kulturalne wsi. Mieszkańcy wsi Zbrosza Duża oraz okolicznych miejscowości zdobyli wiedzę na temat działań przeciwpożarowych. Jednostka OSP pozyskała nowych druhów.

Odbiorcy projektu

  • Mieszkańcy wsi Zbrosza Duża oraz okolicznych miejscowości.
  • Młodzież z gimnazjum oraz szkół średnich.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.