Mapa strony

Wakacje Jagiełły

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Cel projektu

Budowanie w lokalnej świadomości mieszkańców os. Jagiełły poczucia wpływu na sytuację i możliwości kontynuacji pomysłów już zrealizowanych. Zachęta do realizacji działań na rzez wspólnoty.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zaoferowaliśmy najmłodszym udział w ciekawych warsztatach kreatywnych, odbywających się przez okres wakacji. Podczas trwania warsztatów dzieci i młodzież budowały interaktywną opowieść o swoim osiedlu, nauczyły się chodzić na szczudłach i mogły zamienić się przez chwilę w wakacyjnych „projektantów” kartonowych bolidów, których wyścigi i pokazy odbywały się tuż pod ich własnymi balkonami. Zbudowana grupa beczkowych bębniarzy osiedlowych mogła kibicować kolegom grającym w piłkę, a finałem realizowanych zajęć był wspólny pokaz plenerowy – performance teatralno-muzyczny wykonany przez uczestników projektu. Warsztaty były prowadzone przez animatorów i aktorów dzierzgońskiego Teatru 3.5 oraz wolontariuszy Wytwórni Kultury BO-TAK wraz z grupą Od-Blokowani.

Rezultaty projektu

Realizacja naszych zamierzeń zmieniła na lepsze klimat i warunki, w jakich dzieci oraz młodzież spędzają czas wolny od szkoły. Warsztaty kreatywne miały potencjał przebudzenia się nowych pomysłów i inicjatyw. Otworzyło to nowe pole do dialogu o aktywności lokalnej, na co bardzo liczyliśmy. Wspólne prace i pokazy wspomogły integrację, a także zdolność do pracy kolektywnej dzieci i młodzieży wraz z dorosłymi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były głównie dzieci i młodzież. Jak się szybko okazało, dołączyli również dorośli i seniorzy jako pomoc, opieka, uczestnicy zajęć. W naszych zajęciach brało udział ok. 50 osób, głównie dzieci.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami przy realizacji projektu byli: Kolektyw Wytwórni Kultury BO-TAK w Dzierzgoniu oraz Stowarzyszenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Dzierzgoniu.