Mapa strony

Wakacje z historią w tle

Logotyp Kuźni Inicjatyw Lokalnych w Lisewie

Cel projektu

Celem projektu były:

 • wzrost wiedzy na temat wydarzeń historycznych;
 • integracja społeczeństwa i wzmocnienie współpracy;
 • aktywizacja społeczeństwa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Przeprowadzenie rajdu rowerowego do Radzynia Chełmińskiego, w którym wzięło udział 25 osób. Celem wyprawy było zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego. Podczas rajdu zakupiony był poczęstunek oraz biletu wstępu na zamek.
 2. Przeprowadzenie pikniku rodzinnego, w którym wzięły udział 102 osoby, poniesione koszty to koszty na rekonstrukcję historyczną oraz zakup artykułów do przygotowania poczęstunku.
 3. Przeprowadzono spotkanie podsumowujące, w którym wzięło udział 65 osób. Podczas spotkania przygotowana została wystawa zdjęć zgłoszonych na konkurs. Zdjęcia z poszczególnych działań zostały umieszczone w kronice wiejskiej z krótkim opisem. Nagrodzona została 1 osoba, która w nagrodę otrzymała pamieć przenośną USB, zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku.

Rezultaty projektu

 • nastąpiła poprawa kondycji fizycznej i zwiększenie wiedzy na temat historii podczas wyjazdu rowerowego wśród 25 osób;
 • zaktywizowano i zintegrowano około 102 mieszkańców Błędowa podczas przygotowania i uczestnictwa w pikniku rodzinnym;
 • wzrosła wiedza 102 mieszkańców na temat życia obozowego żołnierzy z okresu II wolny światowej;
 • przeprowadzono spotkanie podsumowujące – 65 osób;
 • przeprowadzono konkurs na najciekawszą fotografię co zmotywowało i zainspiruje uczestników projektu do działania.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli wszyde wszystkim:

 • uczestnicy rajdu rowerowego – 25 osób – młodzież + dorośli;
 • uczestnicy pikniku rodzinnego – 102 osoby (całe rodziny z dziećmi, młodzież i osoby starsze);
 • uczestnicy spotkania podsumowującego – około 65 osób (wszystkie grupy wiekowe);
 • uczestnicy konkursu na najciekawsze zdjęcie – około 20 uczestników z różnych grup wiekowych.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Urząd Gminy Płużnica
 • Sołtys wraz z radą solecką
 • Inni mieszańcy nienależący do żadnej w wymienionych grup powyżej