Mapa strony

W zgodzie z tradycją

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

Celem projektu było pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej połączone z aktywizacją ludzi starszych i integracją międzypokoleniową, ochrona przed zapomnieniem tradycji, obyczajów i zajęć wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowaliśmy cykl warsztatów rękodzielniczych oraz pokaz historycznych zajęć wiejskich, jak np. wicie wieńca dożynkowego. Spotkania te prowadzone były przez lokalnych artystów. Zorganizowana została pokoleniowa wycieczka do Dobkowa, w czasie której uczestnicy wzięli udział w warsztatach ceramicznych oraz w zajęciach „od ziarenka do bochenka”. Przeprowadzono cykl warsztatów muzycznych i teatralnych, w czasie których przygotowany został program artystyczny dotyczący obchodów wiejskiej Wigilii. Dzięki seniorom poznaliśmy tradycyjne potrawy, które przygotowaliśmy wraz z uczestnikami projektu na tradycyjną Wigilię Pokoleń, w czasie której zaprezentowaliśmy efekty naszych działań w postaci: wystawy prac, przedstawienia, koncertu kolęd i pastorałek.

Rezultaty projektu

Ocalenie od zapomnienia tradycji, obyczajów i zajęć ludowych; zaangażowanie ludzi dotychczas nieaktywnych, wzmocnienie pozytywnych postaw mieszkańców w stosunku do działań społecznych; nawiązanie trwałych relacji międzypokoleniowych; nawiązanie współpracy i integracji mieszkańców poprzez spotkania, warsztaty i imprezy; 6 spotkań dla mieszkańców; warsztaty artystyczne (około 100 osób); wyjazd 30 osób; impreza lokalna kultywująca tradycje i obrzędy ludowe, wystawa prac; artykuł promujący projekt.

Odbiorcy projektu

W projekt zaangażowaliśmy różne pokolenia – od dzieci szkolnych po rodziców i dziadków. W projekcie wzięło udział ok. 300 osób w różnym wieku. Zaangażowaliśmy również mieszkańców sąsiednich wsi dając dobry przykład, pokazując im, że mieszkańcy naszej gminy kryją w sobie ogromny potencjał, który można wykorzystać dla dobra dzieci i młodzieży realizując w ten sposób marzenia swoje i innych.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli: Stowarzyszenie Nasze Wądroże Wielkie, OSP Wądroże Wielkie, Rada Parafialna, Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim, Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim, Rada Rodziców przy szkole w Wądrożu Wielkim, sołtysi