Mapa strony

W zgodzie z naturą

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Cel projektu

Celem projektu było propagowanie działań związanych z ekologią i ochroną przyrody oraz podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców, jak również spowodowanie rodzinnej integracji wielopokoleniowej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W trakcie projektu przeprowadzono szereg działań propagujących czynny wypoczynek całych rodzin na łonie natury. Wykonano ścieżkę przyrodniczą „Ogród ostoja zwierząt”, trasę „Po sznurku do domku” oraz przeprowadzono warsztaty budowy domków dla ptaków i owadów. Ponadto zorganizowany został rajd rowerowy „Rowerem po łęgach”, podczas którego przeprowadzono szereg zajęć edukacyjno-zabawowych oraz zawieszono wykonane wcześniej budki dla ptaków i owadów. Rajd zakończył się wspólną biesiadą i zabawami przy ognisku. Na powstałych ścieżkach przeprowadzono rodzinne zajęcia edukacyjno-zabawowe, w których wzięły udział całe rodziny – zarówno dziadkowie, rodzice, jak też dzieci. Zajęcia takie przeprowadzone zostały również dla przedszkolaków. Spotkania kończyły się wręczeniem atrakcyjnych nagród.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu była integracja osób w różnym przedziale wiekowym. Uczestnicy dowiedzieli się, jak można przyjemnie i owocnie spędzać wolny czas na łonie natury z rodzinami i znajomymi. Poznali nowe formy zabawy połączonej z edukacją. Dowiedzieli się, jak bezpiecznie korzystać ze ścieżek edukacyjnych i rowerowych, jak ekologicznie żyć w zgodzie z naturą. Poprzez realizację projektu powiększona została baza sprzętowa i oferta Ekomuzeum Osady Rybackiej Dziewin i zdobyto nowe doświadczenia.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Ścinawa, głównie z terenów wiejskich. W projekcie wzięły udział całe rodziny (dziadkowie, rodzice i dzieci). W części projektu uczestniczyły też dzieci i grono pedagogiczne z przedszkola w Ścinawie.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli nauczyciele z przedszkola w Ścinawie prowadzący grupę z terenu wiejskiego oraz mieszkańcy Dziewina.