Mapa strony

W Maciejowie jak w ulu

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Integracja społeczności lokalnej Sołectwa Maciejów oparta na wspólnej aktywności w zakresie inicjatyw związanych z pracą, nauką i zabawą.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu podejmowano inicjatywy związane z szeroko rozumianą aktywnością społeczności lokalnej w zakresie pracy, nauki i zabawy. Zorganizowano plenerową projekcję filmu, gry i zabawy dla młodzieży oraz dzieci, warsztaty rękodzieła i praktycznego wykonywania ozdób, kolację w plenerze, a także dwie imprezy biesiadno-integracyjne na zakończenie całego projektu (jedna z imprez jako dodatkowy i bonusowy punkt projektu – wynik inicjatywy oraz aktywności samych beneficjentów projektu). Mieszkańcy Sołectwa Maciejów z chęcią angażowali się we wspólną pracę związaną z przygotowywaniem wydarzeń, uczyli się nowych umiejętności oraz kompetencji, a także brali udział w integracji w postaci zabawy i konkursów.

Rezultaty projektu

Beneficjenci projektu zapoznali się z praktycznymi aspektami pracy zespołowej tak w zakresie planowania, inicjowania, organizacji, przygotowania technicznego, jak przeprowadzania poszczególnych wydarzeń dla siebie nawzajem, a także dla pojawiających się gości z zewnątrz. Tym samym udało się organizatorom połączyć i uwypuklić zalety wspólnej pracy, nauki oraz zabawy wieńczącej wspólne wysiłki związane z aktywnością społeczną. Mieszkańcy zaplanowali już kolejne działania na rok 2017.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu pt. „W MACIEJOWIE jak w ULU” przede wszystkim byli mieszkańcy Sołectwa Maciejów – dzieci, młodzież oraz dorośli. Trzy, a nawet cztery pokolenia wspólnie pracowały, uczyły i integrowały się w Maciejowie korzystając z odniesienia/porównania do lokalnej tradycji pszczelarskiej i pracowitości rodziny pszczelej. Z przyjemnością gościliśmy też chętnych mieszkańców powiatu Kluczbork.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli przedstawiciele Rady Sołeckiej Maciejowa, Urzędu Miejskiego w Kluczborku, Spółki Pasieka Zarodowa w Maciejowie.