Mapa strony

Uwolnić historię z Kamienia to nasza wspólna sprawa

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Cel projektu

Celem projektu było dotarcie do mieszkańców, zaktywizowanie oraz zintegrowanie społeczności lokalnej – mieszkańców miejscowości Przedmoście, lokalnych grup – poprzez pracę na rzecz dobra wspólnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu to szereg prac związanych z uporządkowaniem miejscowego cmentarza, prace naprawcze, poprawa estetyki oraz utworzenie Lapidarium z płyt nagrobnych po mieszkańcach miejscowości sprzed 1945 roku, które były notorycznie odnajdowane w trakcie realizacji zadań. Prace niebezpieczne, takie jak usuwanie suchych gałęzi, konarów, prace na wysokości były wykonywane przez strażaków. Podczas wykonywania prac porządkowych ziemnych wielokrotnie odnajdywano i odczytywano nagrobki mieszkańców dawnej miejscowości. Płyty odnajdywane i składane były zakątku cmentarza, i wyeksponowane jak miejsce pamięci na przygotowanym stanowisku obrzeża granitowego z usypanym również granitowym tłuczniem. Efekt końcowy to dzieło mieszkańców, ich współpracy, integracji i pomysłu.

Rezultaty projektu

Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców. Społeczność doskonale odebrała ideę projektu oraz jego rezultaty poprzez możliwość wzięcia w nim udziału, śledzenia jego realizacji. Wykonane Lapidarium promuje miejscowość m.in. na terenie Gminy Głogów i powiatu głogowskiego. Wspólna realizacja działania z grupą odnowy wsi, radą sołecką i wolontariuszami przyczyniła się do pogłębienia integracji w miejscowości i jest perspektywą dalszych wspólnych działań.

Odbiorcy projektu

Odbiorcą projektu jest głównie społeczność mieszkańców miejscowości Przedmoście, którzy wykonali te prace, w tym również dzieci i młodzież, a także mieszkańcy regionu (ze względu na brak takich miejsc w okolicy). Chcemy, aby utworzenie przez naszych mieszkańców Lapidarium, ich wspólna praca, były wzorem do naśladowania i wyznaczyły pewien kierunek w tworzeniu podobnych inicjatyw społecznych.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji naszego projektu byli:

  • Urząd Gminy Głogów
  • Parafia św. Marcin w Grębocicach
  • Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu
  • Stowarzyszenie regionalistyczno-historyczne TOWARZYSTWO ZIEMI GŁOGOWSKIEJ