Mapa strony

Ustrzycka Szkoła Rodzenia – gdzie świadomość króluje, zdrowie przyszłych pokoleń kształtuje

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Głównym celem projektu było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz zwiększenie aktywności i świadomości mieszkańców powiatu w zakresie wiedzy na temat ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zajęcia w ramach Szkoły Rodzenia odbywały się raz w tygodniu i wzięło w nich udział 20 osób. Spotkania miały formę wykładów, pokazów, prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych i fizycznych. Nasze zajęcia były prowadzone bezpłatnie i mogły w nich uczestniczyć wszystkie chętne pacjentki bez względu na ich statut ekonomiczny. Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup sprzętu, dzięki czemu zwiększono komfort i atrakcyjność prowadzonych zajęć. Wykłady prowadzone były w formie prezentacji multimedialnych, a uczestniczki zajęć mogły wykonywać ćwiczenia praktyczne i fizyczne wykorzystując profesjonalny sprzęt. Zadbano też o wygodę kursantek, w trakcie trzygodzinnych zajęć mogły napić się ciepłej herbaty lub odpocząć w wygodnych fotelach saco.

Rezultaty projektu

Projekt zwiększył świadomość mieszkańców na temat odpowiedniego przygotowania do ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem oraz zasadności funkcjonowania Szkoły Rodzenia. Uczestnicy Szkoły Rodzenia zdobyli wiedzę i umiejętności potrzebne do odbycia świadomego porodu oraz opieki nad noworodkiem.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to przede wszystkim kobiety w ciąży, które pragnęły rozwijać świadomość związaną z najważniejszym okresem swojego życia jakim jest ciąża, poród oraz macierzyństwo. Odbiorcami byli także ich partnerzy i najbliżsi. Były to osoby o zróżnicowanym statusie społecznym: kobiety uczące się, pracujące, jak i bezrobotne.

Partnerzy w realizacji projektu

Samorząd lokalny.