Mapa strony

Usprawnij niepełnosprawnych

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Projekt miał na celu pomoc w zrozumieniu osoby chorej czy niepełnosprawnej, otwarcie się na ludzką krzywdę oraz uświadomienie społeczności codziennych problemów i trudności osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podczas projektu zostało zrealizowanych wiele działań takich jak: regularne spotkania budująco-wzmacniające, wzajemne odwiedziny, a także organizacja Dnia Białej Laski i Spotkania Opłatkowego oraz podsumowanie działań projektowych.

Rezultaty projektu

Do rezultatów projektu zaliczamy:

  • zwiększenie zaangażowania niepełnosprawnych w sprawy społeczne,
  • przełamanie barier między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi,
  • uwidocznienie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • dążenie do wyrównania szans osób niewidomych i słabowidzących,
  • wsparcie psychiczne dla potrzebujących osób.

Wydarzenia zorganizowane skierowane zostały nawet do 1000 odbiorców, a relacje z wydarzeń zamieszczono w prasie i internecie – zapoznało się z nimi 2000-2500 osób.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi uczestnikami projektu buli wszyscy mieszkańcy gminy Pisz, którzy mają różne problemy ze wzrokiem. Wiodącą grupą odbiorców byli seniorzy i/lub osoby niepełnosprawne.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy biorący udział w realizacji projektu to: Urząd Miasta Pisz, Piskie Koło Warmińsko-Mazurskiego Koła PZN, SPDiM oraz wolontariusze.