Mapa strony

Uratujmy pszczoły, trzmiele – radości przy tym tak wiele!

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie aktywności lokalnej społeczności, wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, poprawa atrakcyjności ogrodu oraz integracja między szkołą, dziećmi i rodzicami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dokonano reorganizacji ogrodu szkolnego w taki sposób, aby stał się ekologiczną strefą edukacyjną, a popołudniami miejscem do rekreacji, wypoczynku i integracji społeczności lokalnej. Zakupiono i zamontowano budki dla owadów, tablicę edukacyjną, nasadzono rośliny. Przeprowadzono 4 warsztaty ekologiczne oraz 28 lekcji przyrody. Na zakończenie projektu przygotowano występ taneczny szkolnego zespołu „Cheerleaderki” oraz poczęstunek dla dzieci.

Rezultaty projektu

Wzmocniła się współpraca między rodzicami, dziećmi i szkołą. Wzrosło poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro, zaangażowanie i świadomość mieszkańców. Społeczność zintegrowała się oraz aktywizowała dzięki wspólnej pracy przy zagospodarowaniu terenu. Zdecydowanie poprawił się wizerunek i bezpieczeństwo miejsca. Zagospodarowano 1 miejsce rekreacji, zakupiono i zamontowano 2 budki dla owadów oraz 1 tablicę edukacyjną. Przeprowadzono 4 warsztaty ekologiczne oraz 28 lekcji przyrody.

Odbiorcy projektu

Wiodąca grupa odbiorców projektu to uczniowie – 340 dzieci.
Zagospodarowane miejsce rekreacji dla mieszkańców miasta Chojnów.

Partnerzy w realizacji projektu

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie