Mapa strony

Umiem pływać – kąpię się bezpiecznie!

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa naszych pociech, które w efekcie nabycia umiejętności pływania będą mogły bez obawy korzystać z dobrodziejstw naszych okolicznych akwenów wodnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na cyklicznych spotkaniach o wspólnej tematyce – bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Projekt rozpoczął się od spotkania informacyjnego w świetlicy wiejskiej, połączonego z dokonaniem naboru dzieci do projektu. Kolejnym etapem były bezpłatne dla wszystkich uczestników wyjazdy autokarem na basen, gdzie grupa 45 dzieci nabywała umiejętność podstaw pływania i bezpiecznych zachowań nad wodą i w wodzie pod okiem instruktorów. Kolejnym naszym działaniem było zorganizowanie wyjazdu rowerami na plażę. Zwieńczeniem naszych działań było ognisko kończące projekt. Na tym projekt zakończono, planując jednocześnie na przyszły sezon nowe działania integrujące społeczność, dające nam satysfakcję i przede wszystkim uśmiechy na wszystkich twarzach.

Rezultaty projektu

Udało się osiągnąć główny cel mierzalny, czyli przyswojenie umiejętności pływania. Podnieśliśmy świadomość istnienia zagrożeń podczas wypoczynku i zabawy, jak i sposobów ich unikania. Poprawiliśmy integrację rodziców/opiekunów podczas cyklicznych spotkań. Zainteresowaliśmy projektem wiele osób nie związanych z nim. Korzyścią dla społeczności lokalnej było pewnego rodzaju odciążenie rodzin od opieki nad dziećmi w okresie wakacyjnym, jak i stworzenie dzieciom choćby namiastki wakacji.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu były dzieci od 8 do 15 roku życia oraz grupa dorosłych – rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w projekcie, jak i osoby nie związane z projektem, a zainteresowane wspólnym działaniem. Zarówno dzieci, jak i dorośli to mieszkańcy 6 wsi: Małachowa Kępe, Małachowa Wierzbiczany, Małachowa Szemborowice, Małachowa Złych Miejsc, Małachowa Wierzbiczany i Witkówka.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byi:

  • Stowarzyszenie Światowid – Pani Prezes Katarzyna Jórga wraz z całym zespołem;
  • UGiM Witkowo – Pan Burmistrz GiM Marian Gadziński oraz Z-ca Burmistrza GiM Łukasz Scheffs;
  • OKSIR Witkowo – Pan Dyrektor Stanisław Rajkowski;
  • Sołectwa: Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Kępe, Witkówko i Małachowo Złych Miejsc.