Mapa strony

Ukrywamy skarby, odkrywamy powiat

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego poprzez naukę gry terenowej Geocaching. Uczyliśmy, jak szukać keszy (skrytek), a potem jak je ukrywać aby inni uczestnicy mogli je znajdować.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zaplanowane były 4 spotkania szkoleniowe teoretyczno–praktyczne. W ramach tych spotkań najpierw w teorii prelegent opowiadał i omawiał poszczególne etapy projektu. Potem teoria została zastosowana w praktyce i szukaliśmy w okolicy keszy. Następnie znów odbyło się spotkanie teoretyczne, na którym zostały omówione zasady zakładania keszy. Potem ponownie udaliśmy się na zakładanie skrytek. Okazało się jednak, że to niewystarczająca ilość spotkań, zwłaszcza, jeśli chodzi o zakładanie skrytek, wymaga to wiele więcej czasu i pracy niż zaplanowaliśmy. Dlatego podzieliliśmy uczestników na mniejsze podzespoły i każdy przygotowywał materiał dotyczący poszczególnych skrytek.

Rezultaty projektu

Uczestnicy dowiedzieli się i nauczyli bawić w nową grę terenową pod nazwą „Geoceching”. Znajdowali, a także zakładali skrzynki geocachingowe. Zaznajomi się z nowymi technologiami i aplikacjami, poznali nowe osoby, nawiązali kontakty, zintegrowali się, miło spędzali czas. Wszystkie te umiejętności mogą nadal wykorzystywać. Teraz każdy wyjazd do nowej miejscowości może wiązać się z atrakcją w postaci szukania tam keszy albo też ich zakładania w atrakcyjnych miejscach.

Odbiorcy projektu

Okazało się, że największym zainteresowaniem projekt cieszył się wśród dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej, częściowo również wśród gimnazjalistów, a także wśród młodych aktywnych kobiet, będących jednocześnie mamami wyżej wymienionych dzieci. Co zaskoczyło organizatorów, w tym środowisku pomysłem nie zainteresowali się panowie, choć ogólnie to głównie mężczyźni bawią się w geocaching.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Urząd Gminy Jeżewo
  • Starostwo Powiatowe w Świeciu
  • Hotel Hanza Pałac w Rulewie
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ikar
  • Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie
  • Koła Gospodyń Gminy Jeżewo