Mapa strony

Ugoszczanin mały, duży swoją wiedzą innym służy

Logotyp Fundacji Parasol

Cel projektu

Głównym celem projektu była wymiana umiejętności i wiedzy międzypokoleniowej. Dzieci uczyły i przekazywały umiejętności dorosłym, a grupa dorosłych przekazywała umiejętności, których nie posiadały dzieci.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt polegał na wymianie międzypokoleniowej wiedzy i umiejętności.  Mając zaplecze do wykonania części działań takich, jak np. mobilne miasteczko ruchu drogowego, pracownie komputerowe i wsparcie DL w realizacji projektu zrealizowaliśmy wszystkie zamierzone działania skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

  • szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem przeszkolonych osób;
  • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na drodze;
  • szkolenie z bezpiecznego korzystania z komputera;
  • nabycie umiejętności manualnych z zakresu robót ręcznych i kulinarnychdotyczących zdrowego żywienia.

Rezultaty projektu

Około 200 osób nabyło umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, zapoznało się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. Około 50 osób nauczyło się bezpiecznego posługiwania komputerem i internetem. Około 100 osób nabyło umiejętności manualne w zakresie robót ręcznych i kulinarnych. Ponadto rezultatem jest ponadpokoleniowa integracja, poszanowanie dobra wspólnego, wspólna praca na rzecz innych, odtworzenie wspólnych tradycji, atrakcyjna możliwość spędzania wolnego czasu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli wszyscy chętni mieszkańcy naszej wsi i okolicznych sołectw tj. dzieci, młodzież, osoby starsze, zaproszeni goście, wolontariusze (około 750 osób).

Partnerzy w realizacji projektu

Rada Rodziców, KGW, ULKS Huragan