Mapa strony

Udoskonal swoje ciało i umysł

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja społeczna mieszkańców naszej gminy poprzez zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób 50+ oraz poszerzenie oferty o zajęcia z jogi.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zajęcia z jogi realizowane były w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Kiszkowie, ogółem odbyło się 17 spotkań w okresie 14 tygodni – razem 19 godzin, zajęcia prowadzone były cyklicznie przez instruktora jogi. Grupa liczyła 22 osoby z terenu gminy Kiszkowo. Na zajęciach z jogi uczestnicy rozciągali mięśnie nóg, rąk w celu ich wzmocnienia i ogólnej poprawy stawów i kręgosłupa. Ponadto na zakończenie projektu odbyło się spotkanie podsumowujące i integrujące z poczęstunkiem dla uczestników.

Rezultaty projektu

Zajęcia z jogi wpłynęły na poprawę samopoczucia i zdrowia, stały się okazją do wspólnej integracji mieszkańców naszej gminy i w sposób innowacyjny rozszerzyły ofertę zajęć ruchowych. Ponadto przyczyniły się do wzrostu liczby osób korzystających z różnych form ćwiczeń w celu utrzymania zdrowego stylu życia osób 50+. Realizacja projektu przyczyniła się także do pobudzenia działania na rzecz dobra wspólnego. Pokazała, że możemy samodzielnie zorganizować ośrodek aktywności ruchowej w gminie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu pt. „Udoskonal swoje ciało i umysł” były osoby 50+: osoby niepełnosprawne i wszyscy chętni mieszkańcy gminy Kiszkowo. Grupa liczyła 22 osoby. Realizując projekt pokazaliśmy, że w zajęciach z jogi mogły uczestniczyć zarówno osoby niepełnosprawne jak również osoby zdrowe.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu pt. „Udoskonal swoje ciało i umysł” był Urząd Gminy Kiszkowo, Biblioteka Publiczna Gminy Kiszkowo, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne, Stowarzyszenie Światowid w Małachowie Szemborowicach oraz sołtysi gminy Kiszkowo.