Mapa strony

Uchrońmy od zapomnienia

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Celem naszego projektu było w możliwie najbardziej obrazowy sposób przybliżyć historię związaną Topolą W., czyli organizując wystawę ze zdjęć i dokumentów związanych z naszymi wspaniałymi przodkami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Rozdaliśmy wszystkim mieszkańcom ulotki na temat realizowanego projektu, rozwieszone zostały plakaty informujące o realizowanym projekcie. Dla mieszkańców zorganizowaliśmy wycieczkę do Muzeum Powstania Wlkp. w Poznaniu. Odbyły się liczne spotkania połączone z wykładami na temat żołnierzy walczących u boku Generała Andersa, generała Maczka oraz Powstańców Wlkp. wywodzących się z Topoli Wielkiej. W Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim odbyła się lekcja historii z udziałem uczniów ze wszystkich klas Gimnazjum oraz z 5 i 6 klasy Szkoły Podstawowej. Lekcję tę poprowadził dr Józef Pietrzak, regionalista oraz nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp. Zebraliśmy bardzo ciekawe pamiątki związane z historią Topoli Wielkiej, wśród nich są liczne zdjęcia dokumenty oraz mapy.

Rezultaty projektu

Dzięki realizowanemu przez nas projektowi udało nam się utworzyć najpierw wystaw,ę a następnie izbę pamięci. Zainteresowaliśmy również mieszkańców naszą historią. Wielu z nich po obejrzeniu wystawy postanowiło również przynieść pamiątki ze swoich zbiorów. Temat projektu „Uchrońmy od zapomnienia” rozszerzyliśmy na inne, takie jak: „Topola Wielka na starej fotografii” ,”Powołania Kapłańskie i Zakonne w Topoli Wielkiej” oraz „Szkoła Dawniej i Dziś”. Z zebranych zdjęć będzie przygotowana publikacja.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczniowie pobliskiego Zespołu Szkół, mieszkańcy Topoli Wielkiej oraz mieszkańcy sąsiednich wiosek, których korzenie wywodzą się z Topoli Wielkiej. Projekt ten cieszył się dużym zainteresowaniem potomków naszych walecznych przodków. Pomimo zakończenia realizacji projektu, są nadal chętne osoby, które chcą zobaczyć naszą wystawę.

Partnerzy w realizacji projektu

W trakcie realizacji projektu mogliśmy liczyć na dużą pomoc ze strony dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach oraz samorządu lokalnego wraz z sołtysem naszej miejscowości oraz Radnym Rady Gminy Przygodzice.