Mapa strony

U źródeł Wiaru – być bliżej siebie

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Celem projektu było większe zintegrowanie społeczności wsi Jureczkowa w gminie Ustrzyki Dolne, poznanie historii osady oraz stworzenie wspólnej przestrzeni przy świetlicy wiejskiej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • konkurs rysunkowy dla dzieci pn. „Propozycja herbu dla Jureczkowej”;
 • warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych (bibułkarstwo, malarstwo);
 • stworzenie herbu Jureczkowej;
 • budowa wiaty z paleniskiem na terenie przy świetlicy wiejskiej w Jureczkowej;
 • organizacja I Święta Kwiatów w Jureczkowej;
 • produkcja i dystrybucja ulotki informacyjnej o Jureczkowej (400 egz.);
 • produkcja i dystrybucja gazetki historycznej o Jureczkowej (1000 egz.);
 • konkurs historyczny dla dzieci i dorosłych.

Rezultaty projektu

Wspólnie opracowaliśmy i stworzyliśmy herb wsi. Zapoczątkowaliśmy organizację lokalnego święta wsi pn. „Święto Kwiatów”, które co roku będzie integrowało naszą społeczność. Około 200 mieszkańców wzięło udział w tym pierwszym święcie. Wydaliśmy gazetkę historyczną o Jureczkowej w nakładzie 1000 egz. oraz ulotkę promocyjną w nakładzie 500 egz. Wybudowaliśmy drewnianą wiatę z paleniskiem koło świetlicy, która będzie przydatna podczas organizacji spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były zarówno dzieci, jak i dorośli mieszkańcy Jureczkowej, a także sąsiadującej z nią miejscowości. Ponadto obecni byli mieszkańcy Jureczkowej, którzy obecnie zamieszkują w innych częściach Polski, w krajach Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem było Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Doliny Wiaru, a także:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Jureczkowej;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jureczkowej;
 • Gimnazjum w Wojtkówce;
 • Szkoła Podstawowa w Wojtkowej;
 • Sołectwo Wojtkowa;
 • Koło Łowieckie „Ryś”;
 • Nadleśnictwo Bircza;
 • Ustrzycki Dom Kultury;
 • Burmistrz Ustrzyk Dolnych – Bartosz Romowicz;
 • Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.