Mapa strony

U-Lans Film Productions

Cel projektu

Celem projektu było przeprowadzenie warsztatów filmowych i dziennikarskich, stworzenie kanału na Youtube.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowane były następujące warsztaty:

  • scenopisarskie
  • operatorskie,
  • reżyserskie,
  • montażu filmu,
  • wystąpienia przed kamerą,
  • tworzenia reportaży,
  • przeprowadzania wywiadów
  • umieszczania filmu w internecie.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu była wiedza zdobyta podczas warsztatów filmowych i dziennikarskich, wystąpienia publiczne, pokonywanie stresu przed kamerą, a także wcielanie się w rolę aktorów i reżyserów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była młodzież oraz mieszkańcy gminy Ulan-Majorat.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w ramach projektu była: Gmina Ulan-Majorat.