Mapa strony

Jak to z tym chrztem było – historia bliska sercu

Logotyp Fundacji Parasol

Cel projektu

Celem projektu było zintegrowanie i zachęcenie mieszkańców okolic Półczna do poszukiwania korzeni własnych rodzin, poznania historii poszczególnych wsi i początków Polski oraz aktywne spędzanie czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt obejmował:

 • poznawanie korzeni rodzin mieszkańców Półczna i okolicznych miejscowości;
 • stworzenie drzew genealogicznych poszczególnych rodów;
 • przygotowanie wystawy drzew rodowych;
 • poznanie przez mieszkańców historii własnych wsi;
 • opracowanie monografii Półczna, Jeleńcza, Czarnej Dąbrowy, Skwieraw, Łąkiego i Mokrzyna;
 • pogłębienie wiedzy historycznej o początkach Polski poprzez quizy, gry i filmy historyczne;
 • zaangażowanie ludzi w wieku 50+;
 • integrację społeczną;
 • aktywne spędzanie czasu.

Rezultaty projektu

Rezultaty:

 • mieszkańcy Półczna i okolic poznali korzenie rodzinne i wspólnie przygotowali drzewa genealogiczne 42 rodzin;
 • podczas 12 wieczorów przy herbacie i słodkim poczęstunku poznali historię Półczna, Jeleńcza, Czarnej Dąbrowy, Łąkiego, Skwieraw i Mokrzyna;
 • 100 osób poznało okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I – aktywny udział młodzieży i osób po 50 roku życia w szeregu działań;
 • integracja mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu:

 • rodziny dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Półcznie;
 • mieszkańcy Półczna i sąsiednich miejscowości;
 • turyści i goście.

Partnerzy w realizacji projektu

 • pracownicy Zespołu Szkół w Półcznie
 • sołtysi Półczna, Jeleńcza, Czarnej Dąbrowy, Skwieraw, Łąkiego i Mokrzyna