Mapa strony

Tworzymy zespół ludowy w Białej Piskiej

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Celem projektu było:

  • stworzenie zespołu śpiewaczego i zorganizowanie warsztatów wokalnych dla uzdolnionych mieszkańców gminy,
  • prezentacja zespołu w środowisku lokalnym podczas imprez okazjonalnych,
  • integracja przez rozwój pasji i zainteresowań mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach działania zakupiliśmy chusty, korale, bransoletki, spódnice i bluzki. Stworzyliśmy zespół śpiewaczy pn. „Drygalanki”, który jest wizytówką naszej gminy. Zespół wystąpił z obrzędem dożynkowym podczas „Dożynek Gminnych w Drygałach” 25 .08.2019 r., „Święta Pieczonego Ziemniaka” w Pogorzeli Wielkiej (26.10.2019 r.), gdzie odśpiewał „obrzęd ziemniaczany”, Narodowego Święta Niepodległości w Białej Piskiej (11.11.2019 r.) z repertuarem pieśni patriotycznych, „Mazurskich Andrzejkach” w Białej Piskiej (29.11.2019 r.), gdzie przygotował oprawę muzyczną, która stanowiła tło do tekstów literackich.
Ponadto w tych samych miesiącach (tj. wrzesień, październik, listopad) odbyły się warsztaty dla pasjonatów kultury ludowej.

Rezultaty projektu

  • Powstanie zespołu śpiewaczego
  • Wyposażenie zespołu w stroje – 20 osób
  • Rozszerzenie oferty działań kulturalnych o kulturę ludową
  • Przeszkolenie osób i poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z upowszechnianiem kultury ludowej w środowisku lokalnym – 13 osób
  • Promocja kultury ludowej podczas imprez lokalnych – 1050 odbiorców
  • Aktywne uczestnictwo mieszkańców w upowszechnianiu kultury ludowej w środowisku
  • Rozwój zainteresowań i pasji uzdolnionych mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Projekt adresowany był do osób uzdolnionych wokalnie, z pasją do kultury ludowej. Odbiorcami projektu byli także wszyscy uczestnicy imprez lokalnych, na których prezentował się zespół (ok. 1050 osób łącznie). Podczas warsztatów odbiorcami byli pasjonaci kultury ludowej oraz członkowie zespołu śpiewaczego „Drygalanki”- 13 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

W projekt zaangażowani byli :
– Koło Gospodyń Wiejskich „Drygalanki”,
– radni z Rady Gminy Biała Piska,
– pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
– pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej,
– pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej,
– lokalny przedsiębiorca.