Mapa strony

Tworzymy alejki w parku dworskim

Cel projektu

Stworzenie miejsca dostępnego dla wszystkich mieszkańców poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenu parku dworskiego we wsi Czechowo.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podczas realizacji projektu uporządkowaliśmy teren parku dworskiego w Czechowie z krzewów i zarośli, a następnie utwardziliśmy pospółką alejkę kasztanową biegnącą od drogi asfaltowej w kierunku wyspy. Kolejne zadanie wykonane w trakcie trwania projektu to wyczyszczenie i odmulenie rowu przy wyspie. W dalszej kolejności zakupiliśmy sadzonki kasztanowców, klonów i robinii akacjowej, które zostały posadzone przez mieszkańców. Na koniec projektu przygotowaliśmy tabliczki informacyjne nt. kasztanowca zwyczajnego, morwy białej, śnieguliczki białej i platanu klonolistnego – drzew i krzewów, które rosną na terenie parku. Tabliczki zostały osadzone przy ww. roślinach.

Rezultaty projektu

Projekt został zrealizowany na terenie parku dworskiego w Czechowie. Podczas wykonywania zadań:

  • uporządkowano teren parku dworskiego w Czechowie z krzewów i zarośli;
  • utwardzono pospółką alejkę kasztanową;
  • wyczyszczono i odmulono rów przy wyspie;
  • posadzone sadzonki kasztanowców, klonów i robinii akacjowej;
  • przygotowano i zamontowano tabliczki informacyjne nt. kasztanowca zwyczajnego, morwy białej, śnieguliczki białej i platanu klonolistnego.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi Czechowo oraz okolicznych miejscowości – szacuje się, że liczba osób odwiedzających nasz park to 500 osób rocznie.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy w Niechanowie, Stowarzyszenie Światowid