Mapa strony

Twórczy, aktywni i skuteczni!

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności mieszkańców Licza działających na rzecz najbliższego środowiska.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzone działania:

 • „W drodze po zdrowie” – cykl spotkań z lekarzem i dietetykiem;
 • „Uprawa i pielęgnacja roślin ozdobnych” – prelekcja pani biolog;
 • „Rodzinny festyn”- integracja pokoleniowa – zabawy rekreacyjno-sportowe;
 • „Plener fotograficzny” – rozwijanie zainteresowań i pasji uczestników projektu;
 • „Dzień pieczonego ziemniaka” – rekreacyjny piknik rodzinny;

Podczas realizacji projektu zostały wykonane prace porządkowe i pielęgnacyjne w ogrodzie przyszkolnym.

Rezultaty projektu

Rezultaty:

 • poznanie zasad prawidłowego odżywiania się i wpływu aktywności fizycznej na zdrowie;
 • poznanie zasad uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych z praktycznymi warsztatami na terenie szkoły;
 • wspólne spędzanie czasu wolnego, integracja pokoleniowa;
 • rozwijanie zainteresowań i pasji uczestników projektu;
 • zwiększenie motywacji i aktywności na rzecz najbliższego otoczenia;
 • doposażenie oraz wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych w ogrodzie przyszkolnym.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Licza oraz okolicznych wsi w różnym przedziale wiekowym, którzy mieli potrzebę wspólnego działania, aktywnego spędzenia wolnego czasu w najbliższym środowisku oraz rozwijania swoich pasji.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy projektu:

 • Koło Gospodyń Wiejskich Licze;
 • Parafia Rakowiec;
 • Zielona Szkoła w Brachlewie;
 • Nasza Gmina Kwidzyn;
 • Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rakowcu.