Mapa strony

Turystyczne Psie Głowy

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu było podwyższenie atrakcyjności plaży wiejskiej oraz poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej w naszej miejscowości poprzez modernizację istniejącej plaży.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizowanego projektu teren kąpieliska został wyrównany, dowieziono piasek i ustawiono wykonane własnoręczne przez mieszkańców miejscowości ławostoły. W projekcie założono wkład mieszkańców zaangażowanych w poprawę wizerunku miejscowości, którzy prace związane z realizacją projektu wykonali w formie wolontariatu.

Rezultaty projektu

Główną korzyścią projektu była integracja środowiska lokalnego na rzecz tworzenia dobra wspólnego. W ramach realizacji projektu ” Turystyczne Psie Głowy” wyrównano teren plaży i dowieziono piasek oraz zagospodarowano miejsce nowymi ławostołami. Realizacja projektu miała na celu podniesienie atrakcyjności naszego lokalnego krajobrazu, pogłębienie relacji społecznych i rozwijanie aktywności społecznych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu są mieszkańcy wsi Psie Głowy, mieszkańcy Gminy Czaplinek oraz odwiedzający nas w dużej ilości turyści (bardzo często są to osoby odwiedzające nas od kilkunastu lat oraz właściciele domów letniskowych położonych w naszej miejscowości).

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem realizowanego projektu była Gmina Czaplinek, która pomagała w promocji projektu w czasopismach lokalnych i stronach internetowych.